Валютне регулювання і валютний контроль

Валютне регулювання і валютний контроль

Фахівці адвокатського об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» мають значний досвід роботи з питань, пов’язаних із валютним законодавством України.

Мы надаємо наступні послуги в області валютного регулювання і валютного контролю:

 - Консультації для підприємств і фізичних осіб з валютного законодавства;

 - Аналіз фінансових і зовнішньоекономічних угод на предмет відповідності валютному законодавству;

 - Участь в провадженні по справах про адміністративні правопорушення валютного законодавства і актів органів валютного регулювання, в тому числі представництво інтересів клієнтів при складанні протоколів і винесенні постанов по зазначеним справам.

Корпоративне право

Корпоративне право

В рамках цієї практики адвокатське об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» надає такі послуги:

 - Правовий супровід угод, пов’язаних з інвестиціями іноземних клієнтів в Україні і українських клієнтів за межі України;

 - Правовий аудит / Due diligence;

 - Корпоративне управління;

 - Створення, реорганізація і ліквідація юридичних осіб;

 - Створення та супровід діяльності спільних підприємств;

 - Цінні папери;

 - Антимонопольне законодавство;

 - Вирішення корпоративних спорів.

Податкова практика

Податкова практика

В рамках цієї практики адвокатське об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» надає такі послуги:

 - Консультування з питань обрання форми присутності іноземного інвестора в Україні;

 - Податковий супровід угод, починаючи від проведення передінвестиційного аналізу (tax due diligence) до супроводження переговорів і підготовки документації за угодою;

 - Правовий захист під час перевірок податковими органами;

 - Супровід податкових спорів;

 - Консультування з питань поточної діяльності.

Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності

В рамках цієї практики адвокатське об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» надає такі послуги:

Вирішення спорів з права інтелектуальної власності

 - Представництво інтересів у судах України всіх рівнів;

 - Справи щодо боротьби з поширенням контрафактної продукції;

 - Спори по товарним знакам і патентні спори;

 - Захист авторських і суміжних прав, в тому числі в Інтернет і в області кіноіндустрії;

 - Спори із договорів, пов’язаних із створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності (ліцензіонні, авторські договори).

Консалтинг в галузі права інтелектуальної власності

 - Ліцензійні угоди і договори відступлення прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

 - Авторські договори і договори замовлення, в тому числі угоди щодо розробки товарних знаків і програмного забезпечення;

 - Юридичний аудит об’єктів права інтелектуальної власності;

 - Податкові консультації по угдах щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Реєстрація прав на об’єкти права інтелектуальної власності

 - послуги з реєстрації об’єктів авторського права;

 - послуги з реєстрації прав на промислові зразки.

Правовий захист інформації

Правовий захист інформації

В рамках цієї практики адвокатське об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» надає такі послуги:

Персональні дані

 - Проведення аудиту  і консультування з питань дотримання вимог законодавства про персональні дані;

- Підготовка і направлення повідомлень Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини відносно обробки персональних даних;

 - Підготовка підприємств до проведення перевірок, проведення навчальних заходів для співробітників відносно поведінки під час перевірок дотримання законодавства України про захист персональних даних;

 - Представництво інтересів клієнтів в спорах з суб’єктами персональних даних з питань обробки персональних даних.

Комерційна і банківська тайна

 - Розробка документів, необхідних для введення режиму комерційної таємниці;

 - Розробка договорів про відчуження виключного права на ноу-хау і ліцензійних договорів про надання права використання ноу-хау;

 - Розробка угод (положень договорів) і зобов’язань про конфіденційність;

 - Супровід внутрішніх розслідувань фактів несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації;

 - Стягнення в судовому порядку збитків, завданих розголошенням інформації, що становить комерційну таємницю.

Правовий супровід фізичних та юридичних осіб у Польщі

Правовий супровід фізичних та юридичних осіб у Польщі

- Візова підтримка, оформлення візових анкет

- Переклад із нотаріальним посвідченням на території Польщі

- Реєстрація місця проживання, тимчасове перебування, постійне перебування

- Пошук та подача документів до вищих навчальних закладів у Польщі

- Реєстрація фірм у державних органах (Krajowy Rejestr Sądowy, (KRS); Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, (REGON);  Numer Identyfikacji Podatkowej, (NIP); Urząd Skarbowy, VAT)

- Розробка і погодження установчих документів та інших документів правового характеру згідно з вимогами клієнта

- Юридичний супровід при засвідченні установчих документів, взірців підписів засновників, інших документів у польського нотаріуса

- Відкриття рахунку у банківській установі

- Інші питання, пов’язані з імміграцією та бізнес – імміграцією до Польщі

Практика з вирішення спорів

Практика з вирішення спорів

В рамках цієї практики адвокатське об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» надає послуги в наступних категоріях спорів:

 - Корпоративні спори;

 - Банківські спори;

 - Спори, пов’язані з будівництвом і архітектурою;

 - Комерційні спори;

 - Антимонопольні спори;

 - Страхові спори;

 - Спори з права інтелектуальної власності;

 - Спори в сфері нерухомості;

 - Податкові спори;

 - Митні спори;

 - Спори про захист ділової репутації;

 - Трудові спори;

 - Стягнення боргів.

Практика права техногенної безпеки

Практика права техногенної безпеки

В рамках цієї практики адвокатське об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» надає такі послуги:

 - Консультування з питань, що регулюються Кодексом цивільного захисту України;

 - Пожежна безпека: фіксація місця виникнення пожежі, участь у встановленні причин пожежі, відшкодування збитків від пожежі і її наслідків при гасінні – залиття водою квартир, розташованих під приміщеннями, в яких сталася пожежа;

 - Техногенна безпека;

 - Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки;

 - Розробка плану ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

Практика трудового права

Практика трудового права

Наши фахівці консультують клієнтів з будь-яких питань трудового права, проводять перевірки (due diligence) оформлення трудових відносин на підприємствах з метою виявлення і мінімізації можливих ризиків, розробляють рекомендації з оптимального застосування норм трудового законодавства з урахування особливостей роботи кожного підприємства.

В рамках цієї практики адвокатське об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» надає такі послуги:

 - Консультування з поточних питань трудових правовідносин;

 - Реструктуризація трудових відносин, скорочення чисельності і штату співпробітників;

 - Розробка всіх видів договорів, локальних актів;

 - Оплата праці, премії;

 - Судове і позасудове вирішення трудових спорів;

 - Супровід під час перевірок державних органів, судовий захист;

 - Взаємодія з профспілками, ведення колективних переговорів;

 - Охорона праці;

 - Матеріальна відповідальність, відшкодування шкоди;

 - Захист конфіденційної інформації;

 - Залучення іноземних громадян.

Кримінально-правовий захист бізнесу і громадян

Кримінально-правовий захист бізнесу і громадян

В рамках цієї практики адвокатське об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» надає такі послуги:

 - Представництво інтересів підприємств і громадян під час проведення слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів та інших перевірочних дій правоохоронних органів (в тому числі оскарження запитів про надання інформації, оскарження рішень і дій посадових осіб правоохоронних органів під час проведення оперативно-розшукових заходів, підготовка правової позиції тощо);

 - Консультування, захист і представництво інтересів клієнтів під час кримінального провадження на території  України;

 - Виявлення ризиків кримінально-правового характеру приздійснення підприємницької діяльності;

 - Підготовка на підставі наявної інформації висновків про перспективи розслідування кримінальних проваджень;

 - Проведення тренингів персоналу щодо правил поведінки у випадку проведення будь-яких заходів правоохоронними органами відносно підприємства.

Митне законодавство і зовнішньоекономічна діяльність

Митне законодавство і зовнішньоекономічна діяльність

В рамках цієї практики адвокатське об’єднання «Міжобласна колегія адвокатів» надає такі послуги:

Зовнішня торгівля товарами, роботами, послугами

 - Складання зовнішньоекономічних договорів;

 - Консультування з митного оформлення товарів при іморті/експорті;

 - Консультування з обрання оптимальних митних режимів;

 - Митні преференції.

Юридичний захист інтересів клієнтів в митних органах, органах валютного регулювання і судах

 - Оскарження рішень митних органів;

 - Оскарження митної вартості, оскарження рішень про класифікацію товарів;

 - Представництво інтересів клієнтів в адміністративних справах про порушення митного і валютного законодавства.