29.12.2015

Стягнення бюджетної з заборгованості з податку на додану вартість: Верховний Суд України змінив судову практику

Останнім часом Верховний Суд України несподівано змінив усталену судову практику по справах про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ. При цьому правове обґрунтування нової правової позиції ВСУ виглядає вкрай сумнівним.

Про що йдеться? Зараз ВСУ по цій категорії справ займає таку позицію:

- законодавство України не передбачає бюджетне відшкодування ПДВ у спосіб судового стягнення безпосередньо зі здійсненням судового контролю над рішеннями податкових органів, ухвалених за результатами перевірки сум ПДВ, заявлених до відшкодування або окремо від здійснення такого контролю;
- відшкодування з Державного бюджету України ПДВ є виключними повноваженнями податкових органів та органів державного казначейства, а відтак суд не може підміняти державний орган і вирішувати питання про стягнення такої заборгованості;

- в цьому випадку правильним способом захисту порушеного права позивача є зобов'язання відповідача до виконання покладених на нього законом і підзаконними актами обов'язків щодо надання органу казначейства висновку щодо суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету.

 

Це при тому, що платник податків не є суб’єктом правовідносин щодо надання органом ДФС органу державного казначейства висновку відносно суми ПДВ, яка підлягає відшкодуванню.

Детальніше дивіться:

Постанова ВСУ від 16.09.2015 р. по справі № 2а/0570/17001/2012:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/53361436 

Постанова ВСУ від 02.12.2015 р. по справі № 826/17403/14:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/54438185