07.06.2016

Право не відповідати на запитання – законне право підозрюваного і обвинуваченого

Дуже часто підозрюваний (обвинувачений) вважає, що відповідати на всі або більшість запитань слідчого, прокурора, судді тощо під час кримінального провадження – це добре для підозрюваного (обвинуваченого).  Щонайменш в половині кримінальних проваджень така поведінка підозрюваного (обвинуваченого) є помилковою, оскільки в підсумку шкодить йому.

Здорова судова практика виходить з того, що за приписами ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. 63 Конституції України та ст. 18 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний (обвинувачений) має право повністю мовчати під час здійснення кримінального провадження щодо нього та не відповідати на питання, пов’язані з кримінальним провадженням, в тому числі навіть має право не називати своє прізвище та ім’я, і така поведінка за будь-яких обставин не може розцінюватися як неналежна.

Відмова підозрюваного (обвинуваченого) давати відповіді на поставлені питання, наприклад, суду, не перешкоджає нормальному здійсненню правосуддя і за жодних умов не є проявом неповаги до суду. Право не відповідати на запитання встановлено пунктами 4, 5 частини третьої статті 42 КПК України.

Рекомендуємо ознайомитися з ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27 травня 2016 р. по справі №759/16298/14-к і почерпнути для себе багато корисного: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58330957